رویه بازگرداندن کالا

🔴 با توجه به مهیا بودن شرایط مشاوره، هم به صورت تلفنی و هم به صورت اینترنتی، مرجوعی برای کالاهای خریداری شده در صورت سلامت کالا، وجود نخواهد داشت.

🔴 در صورت عدم حصول نتیجه در مصرف کالا، با توجه به مشاوره‌های موجود در پاک تن طب، این عدم نتیجه‌گیری بر عهده مشتری است.

🔴 در زمان تحویل مشتری باید کالای خود  را مشاهده و رسید دریافت را تحویل مامور توزیع دهد. این رسید به معنای سلامت بسته‌بندی کالا است و بعد از این رسید مسئولیتی بابت نقص در بسته‌بندی و سلامت ظاهری کالا وجود نخواهد داشت.

🔴 در صورت اشتباه بودن کالا و یا مغایرت کالا با نوع سفارش، اصل کالای ارسالی به همراه کپی پیش فاکتور با هماهنگی واحد مرجوعی برای پاک تن طب ارسال شود.

🔴 در صورت اشتباه بودن محصول، از باز کردن پلمپ محصول خودداری نمایید. در این صورت کالای شما مرجوع نخواهد شد.

🔴 در صورت عبور محصول از تاریخ مصرف و یا با وجود ارائه مشاوره در صورتی که نتیجه استفاده آسیبی به شخص وارد کند، کالا مرجوع خواهد شد.

🔴 مبلغ فاکتور کالاهای مرجوعی به مدت ۷۲ ساعت بعد از تحویل از پست، به حساب مشتری واریز خواهد شد و یا اصلاح در ارسال کالا انجام خواهد شد.

🔴 هزینه ارسال مجدد در صورت اصلاح شدن کالای ارسالی بر عهده پاک تن طب خواهد بود.

🔴 در صورت انصراف از خرید، بدون باز شدن پک کالا و یا پلمپ محصول کالا را به همراه کپی پیش‌فاکتور با هماهنگی واحد مرجوعی، برای پاک تن طب ارسال نمایید. در این صورت هزینه کالا عودت خواهد شد ولی هزینه ارسال از مشتری دریافت می گردد.

🔴 مدت ارسال کالای مرجوعی به میزان ۱ هفته از تاریخ تحویل است.