ثبت شکایت

در صورتی که در هر یک از مراحل خرید تا دریافت محصول شکایتی داشتید، می توانید به راحتی با شماره ۰۹۱۲۰۷۲۷۶۶۴ تماس گرفته و نسبت به طرح شکایت و پیگیری مساله اقدام نمایید.